ATEX, Avrupa Birliği mevzuatında “ATEX 95 Equipment Directive – ATEX 94/9/EC” adıyla 23 Mart 1994’te yayımlanan düzenleme ile günlük hayatımıza girmiştir. ATEX 95, potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması gereken donanım ve koruyucu sistemleri düzenleyen bir yönetmeliktir.

Patlayıcılarla ilgili olarak 16.12.1999’ da yayımlanan “ATEX 137 Worker Protection Directive (1999/92/EC)” ise patlayıcı ortamlarda çalışanların sağlığı ve güvenliği için minimum gerekliliklerle ilgili olarak yayımlanmıştır. Bu direktifte de patlama olasılığı olan işyerlerinde işverenin alması gereken önlemler, kurulması gereken organizasyonel yapılardan bahsedilmektedir.

Türkiye’ de bahsedilen her iki direktife uyum zorunluluğu 1 Temmuz 2003’ de başlamıştır.

Patlamadan korunma dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan bir dokümandır.

Patlamadan korunma dokümanı, İŞİN BAŞLAMASINDAN ÖNCE HAZIRLANIR ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenmektedir.