İşveren, işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için her çalışanın çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgileri ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimlerinin almasını sağlamak zorundadır.

Bu eğitimler, özellikle işe başlanmadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanlarının değişmesi ve yeni teknoloji uygulanması halinde yapılmaktadır.

Eğitimler, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenmekte ve işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak tekrarlanmaktadır.