İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayların önceden belirlenmesi gerekmektedir.   Belirlenen acil durumların olumsuz etkilerine yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması gerekmektedir.

VATAN OSGB, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planlarını hazırlayarak işverene destek olmaktadır.